Specialanlæg

Specialanlæg

Anlægsarbejder i forbindelse med opsætning af kunstværker i det offentlige rum og ved institutioner og virksomheder.

Eksempler:

  • Anlæg af plads ved Vippefyret i Skagen
  • Anlæg af plads ved Gl. Skagen Båke (sømærket)
  • Fundament og montage af skulptur af kunstner Poul Winther i Skagen by
  • Fundament og montage af skulptur af kunstner Poul Winther på Sergentskolen i Frederikshavn
  • Restaurering af gamle brolægningsarbejder med belægninger af chaussesten, brosten eller pigsten.