Helhedsløsninger

Trigon overtager eksisterende bygning

Gearfabrikken Mekanord valgte en helhedsløsning hos Trigon, da firmaet skulle have nye rammer i Frederikshavn. Helhedsløsningen betød, at Trigon overtog Mekanords eksisterende bygninger som en del af den samlede aftale.

Med helhedsløsningen kunne Mekanord i hele byggeperioden koncentrere sig om virksomhedens produktion, mens Trigon overtog alle forpligtigelser i forhold til de eksisterende bygninger. Det betød, at Mekanord kunne holde virksomheden i gang helt frem til den dag, de flyttede ind i de nye rammer.

Tag en snak med Trigon, hvis I overvejer at bygge nyt. Vi er klar med en helhedsløsning til netop jeres byggeri.

Trigon bygger nyt og lejer ud

Distriktspsykiatrien valgte en helhedsløsning hos Trigon, da institutionen skulle have nye lokaler i Frederikshavn. Helhedsløsningen betød, at Trigon byggede nyt, som vi nu lejer ud til distriktspsykiatrien.

Med helhedsløsningen fik distriktspsykiatrien helt nye rammer uden bygge- og anlægsinvesteringer.

Tag en snak med Trigon, hvis I overvejer at bygge nyt. Vi er klar med en helhedsløsning til netop jeres byggeri.