Certificeret efter DS/EN 1090-2 til EXC2

A/S Trigon Smedeafdeling blev den 20. Juni 2014 certificeret efter DS/EN 1090-2 til EXC 2. Det betyder, at vi kan CE-mærke stålkomponenter til byggeriet, sådan som det er kravet siden den 1. juli 2014.

For at blive certificeret til at CE-mærke stålkomponenter til byggeriet, kræver det bl.a. at:
•    Svejserne har gyldige svejsecertifikater
•    Vi arbejder efter svejseprocedurer (WPS)
•    Svejsearbejdet er planlagt af en godkendt svejsekoordinator
•    Der er sporbarhed på materialer
•    Der er kvalitetsstyring efter DS/EN 1090-1/2 og DS/EN ISO 3834

A/S Trigon Smedeafdeling har samtidig med godkendelsen til CE-mærkning fået afdelingen godkendt i henhold til DS/EN ISO 3834-3, hvor der er fuldstændige kvalitetskrav. Det betyder derfor, at vi er godkendte til arbejde med alle former for svejsninger generelt.

A/S Trigon Smedeafdeling har samarbejdet med firmaet Kristensen & Partners om vores kvalitetsstyringssystem.

A/S Trigon Smedeafdelings kvalitetsstyringssystem er gennemgået og certificeret af Inspecta Denmark A/S.

Download certifikatet her:
Certifikat DS/EN 1090-2 EXC2

Certifikat EN 3834-3:2006

Læs artikel om CE-certificeringen her