Byggemodning af Lille Skagen
Byggemodning af Lille Skagen
Byggemodning af Lille Skagen
Byggemodning af Lille Skagen

Byggemodning af Lille Skagen

Interessen for Lille Skagen - den ny, spændende bydel i Skagen, hvor Hedeboskolen tidligere lå - har været så stor hen over sommeren, at Trigon nu har sat fuld fart på byggemodningen af de i alt 85 grunde. Syv huse er solgt og under opførelse, mens yderligere fire grunde er reserveret.

Byggemodningen af de otte hektar er et omfattende arbejde, og der er flere gravehold i gang samtidig, da der både skal kloakeres og fremføres fjernvarme, brugsvand, el og fiberbredbånd samt anlægges veje. Arbejdet koordineres, så flere forsyningsledninger nedgraves samtidig. Det sparer tid og mindsker risikoen for at beskadige andre ledninger.

Projektleder Poul Erik Ledet forklarer, at byggemodningen gennemføres i en fleksibel proces, som tager hensyn til, hvilke grunde der bliver solgt først.

Kloakledningerne er dem, der skal dybest i jorden, og da grundvandet står højt i hele Skagensområdet, er det nødvendigt at sænke vandspejlet flere meter, mens anlægsarbejdet står på. Heldigvis er undergrunden af en beskaffenhed, så det er let at suge vand op.

Poul Erik Ledet forventer, at de tre demohuse, som allerede er under tag, vil være tilkoblet alle forsyningsnet inden jul.

Følg opførelsen af Lille Skagen her!