Trigon bygger nyt hospice
Trigon bygger nyt hospice
Trigon bygger nyt hospice
Trigon bygger nyt hospice
Trigon bygger nyt hospice

Trigon bygger nyt hospice

Trigon skal opføre det ny Hospice Vangen i Nørresundby. Region Nordjylland og Trigon har indgået et offentligt-privat partnerskab (OPP) om opførelsen af det nyt hospice. Baggrunden er, at Kamilianergårdens Hospice i Aalborg har fået bevilget yderligere tre pladser til i alt 15 pladser og skal flytte ud fra de nuværende rammer, som er blevet for trange. Det ny hospice opføres på hjørnet af Vangen og Studievej i Nørresundby.

Det offentligt-private partnerskab betyder, at Trigon både skal opføre den ny bygning og drive den i en periode på 25 år, hvilket rent praktisk vil ske i samarbejde med Boligforeningen Himmerland, der får vicevært-rollen.

Den ny hospice-bygning er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke og bliver på 2500 kvadratmeter. Første spadestik tages til påske, og et år senere - 1. april 2019 - vil byggeriet være klar til at tages i brug.

Udflytningen af Kamilianergårdens Hospice var i fare for at strande på finansieringen, idet anlægsudgifterne på omkring 60 mio. kr. ville overskride regionens anlægsramme. Derfor stillede Social- og Indenrigsministeriet krav om deponering af en stor del af beløbet, og det havde regionen ikke mulighed for. Løsningen blev derfor et offentligt-privat partnerskab, hvor ministeriet havde afsat en pulje, som Region Nordjylland kunne få del i.

Trigon er ejet af en almennyttig fond, der støtter forskningen inden for kræft og sclerose, og i det regi passer et hospice-projekt rigtig godt.

OPP-konceptet letter ikke kun finansieringen, det forventes også at føre til et byggeri af højere kvalitet. Når drift og vedligeholdelse de næste 25 år er en del af den samlede kontrakt, har Trigon en naturlig interesse i at vælge de bedste materialer, så der bliver mindst mulig vedligeholdelse.