Solskiven er færdig, nu mangler kun lidt asfaltering.
Solskiven er færdig, nu mangler kun lidt asfaltering.
Solskivens fundament støbes.
Solskivens fundament støbes.
Opbygning af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.
Opbygning af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.
Højt skum i pålandsvind.
Højt skum i pålandsvind.
Et uventet betonfundament må fjernes.
Et uventet betonfundament må fjernes.

Solnedgangspladsen genskabes

Den ny Solnedgangsplads i Gl. Skagen nærmer sig færdiggørelse, og Trigon lover, at det afsluttende asfaltarbejde er færdigt inden industriferien, så feriegæster og skagboer kan nyde solnedgangen på en ny, flot plads. Pladsen med den store solskive er designet af Aarhus-arkitekten Kristine Jensen i samarbejde med billedhugger Ingvar Chronhammer og Bjarne Frost Design Office. Anlægsarbejdet er udført af Trigon.

I sit konkurrenceoplæg skrev arkitekten bl.a.: ”Vi vil gerne etablere et sted med større herlighedsværdi, og vi vil både bevare udsigten og genskabe klitten. Klitten reetableres i en ny form, med højder på 2 til 3 meter, rundt om Solnedgangskiosken, således at der skabes læ og en beskyttende amfiteatralsk-situation omkring pladsens centrale figur, solskiven eller kompasrosen, hvorved den formidable udsigt fra Højensvej til havet og horisonten fastholdes.

Solskiven, som Ingvar Chronhammar skaber, støbes op med plader af bornholmsk granit, og der poleres 1788 små sole i granitten.

Men først skulle hele pladsen etableres, og kommunen havde desuden et ønske om at føre en kloakledning tværs under pladsen, inden den blev anlagt. Under dette arbejde stødte Trigons gravemaskine på en uventet hindring, nemlig et 12 gange 4 meter stort betonfundament. Ingen vidste, det var der, og der er heller ingen hverken af de lokale eller hos kommunen, der har nogen erindring om, hvad fundamentet har båret. Men selv en solid betonklods kommer til kort mod kraftigt entreprenørmateriel, og forhindringen blev overvundet.