Belægningsarbejdet skrider frem.
Belægningsarbejdet skrider frem.
48 boliger på Farvervej i Sæby får nye klokakker m.v. og ny belægning.
48 boliger på Farvervej i Sæby får nye klokakker m.v. og ny belægning.
Godt samarbejde mellem håndværkerne minimerer generne for beboerne på Farvervej.
Godt samarbejde mellem håndværkerne minimerer generne for beboerne på Farvervej.

Renovering på Farvervej i Sæby

Frederikshavn Boligforenings afdeling på Farvervej i Sæby, der består af 48 boliger fordelt på fem blokke af rækkehuse, gennemgår for tiden en omfattende renovering. Der etableres nye kloakker og forsyningsledninger, og samtidig udskiftes vinduer og tagbelægning. Efter det udvendige arbejde etablerer Trigon ny belægning mellem boligerne.

Arbejdet har stået på i et år nu og vil vare længe endnu. Det giver naturligvis nogle gener for beboerne, som i perioder må parkere et stykke fra deres bolig og krydse byggepladsen, når de skal til og fra hjemmet. Her er det kunsten at bevare den gode tone, og det er i høj grad lykkedes.

"På et formandsmøde i boligforeningen rejste et lokalt bestyrelsesmedlem sig og roste håndværkerne for det gode samarbejde - både vores egne håndværkere og dem, vi har hyret ind til de forskellige entrepriser. Der har virkelig været et forbilledligt samarbejde på tværs af fag og virksomheder, hvilket har fået arbejdet til at glide med færrest mulige gener for beboerne," siger inspektør i Frederikshavn Boligforening, Carsten Lund Sørensen.

Trigon glæder sig over de rosende ord og lader dem straks gå videre til folkene på pladsen.