Om Trigon

Kunsten er at kunne – viljen har de fleste

Kunsten at kunne

- Efter over 60 år i branchen er der intet, der kan overraske os.

Nogle vil måske mene, at ’kunst’ er et stort ord at tage i munden om entreprenørarbejde. Det mener vi ikke i Trigon. Når et mylder af mennesker og maskiner på kort tid forvandler en tom byggegrund til et moderne og velfungerende byggeri, er det kunst. Fordi der hver eneste gang er nye problematikker at tage stilling til, og fordi hvert eneste byggeri giver nye erfaringer og ny viden, som vi tager med i kommende projekter.

Kompetencer og erfaring
Et bygge- og anlægsprojekt er en kompliceret proces. Logistik, planlægning, projektering, lovkrav, tidsplaner, økonomi og mennesker skal dagligt gå op i en højere enhed, hvis det skal lykkes. I Trigon er vi mestre i den proces. Fordi vi har kompetencerne, og fordi vi har erfaringen. Efter over 60 år i branchen er der intet, der kan overraske os. Vi løser problemerne og leverer et godt produkt. Hver gang!

To ben
Trigon står på to ben, nemlig en byggevirksomhed og en anlægsvirksomhed. Det gør os til et komplet entreprenørfirma med hurtige, enkle og fleksible arbejdsgange. Til glæde for os selv og til gavn for vores kunder.

Et solidt fundament

- Vi magter enhver opgave, og vi kan bide skeer med både de største og de mindste i branchen.

Kvalitet er at levere ydelser på det niveau, som kunder forventer og har brug for. Og det er netop kendetegnet for alle bygge- og anlægsprojekter i Trigon. Vi har vores egen kvalitetsstyringsorganisation, og vi afleverer kun ydelser, der opfylder alle specifikationer.

Vi lægger vægt på, at alle ansatte i organisationen føler et ansvar for at levere kvalitet i samtlige faser af et byggeri. Vores medarbejdere er veluddannede og altid fuldt på højde med den tekniske udvikling på deres fagområder.

Enhver opgave
Inden for entreprenørkunsten er der ingen projekter, vi ikke kan klare. Vi magter enhver opgave, og vi kan bide skeer med både de største og de mindste i branchen.

Vi har kompetencerne til at involvere os i de mest komplicerede bygge- og anlægsprojekter, men vi er også klar til at rykke ud, når fru Jensen skal have lagt nye fliser i indkørslen.

Vi har en omfattende maskinpark af moderne entreprenørmaskiner og andet materiel. Vi har det nyeste, og vi har alt. Det betyder, at vi ikke skal bruge tid og omkostninger på at hente materiellet andre steder. Det kommer i sidste ende vores kunder til gode.

Ekspertise og ansvarlighed
Vi har altid ingeniører ansat i Trigon. Det betyder, vi kan give højt kvalificeret og fagligt kompetent rådgivning i alle faser af et byggeri. Det er en fordel for vores kunder, fordi de altid kan få hurtigt svar, hvis de for eksempel ønsker at sløjfe en væg eller banke hul i en mur. Vi giver altid gerne et gratis tilbud på et konkret projekt.

Vi har meget enkle administrationsgange, og vi kan hurtigt kan flytte mange medarbejdere, hvis der er brug for det.

Vi indgår gerne i bredere økonomiske aftaler, når vi involverer os i nye projekter. Vi har tidligere overtaget eksisterende byggerier, som en del af aftalen med at bygge nyt. Vi sætter efterfølgende bygningerne i stand og sælger eller lejer dem ud.

Samlet set betyder det, at Trigon endnu ikke har haft en opgave, som vi ikke kunne afslutte med et kvalitetsprodukt.

Vi kender kunderne

- Vi skal kunne møde vores kunder og se dem i øjnene, også 5 år efter et byggeri er afsluttet.

Trigon er den lokale entreprenørvirksomhed i Nordjylland. Vi kender kunderne, vi kender virksomhederne, og vi kender området, vi arbejder i. Vi ved, hvilke samarbejdspartnere vi med fordel kan trække på, og vi kender på forhånd de grundlæggende vilkår for mange af de projekter, vi går i gang med.

Vores domicil ligger midt i det område, vi arbejder i. Vi kan derfor aldrig springe over, hvor gærdet er lavest. Vi skal kunne møde vores kunder og se dem i øjnene, også 5 år efter et byggeri er afsluttet. Vi kunne nu alligevel aldrig finde på at vælge den letteste løsning. Den faglige stolthed vejer tungt i alle vores projekter.

Vores udstrakte lokalkendskab er en styrke for os selv og en stor fordel for vores kunder.

Hjertet i Trigon

- Vi er ikke bedre, end de hænder, der udfører arbejdet.

Hjertet i Trigon er levende mennesker. Vi er ikke bedre end de hænder, der udfører arbejdet. Vores virksomhed er lige så meget knowhow, som det er maskiner og materiel. Derfor er de ansatte den vigtigste ressource i Trigon. Uden medarbejdere, ingen virksomhed.

Vi vægter selvledelse højt, og den enkelte medarbejder har stor selvforvaltning fra første arbejdsdag. Dog med det sikkerhedsnet, at der altid er hjælp at hente fra mere erfarne medarbejdere eller fra ledelsen, hvis der er brug for det. Frihed under ansvar er overskriften for den måde, vi arbejder på. Det tror vi, at alle har det bedst med.

I Trigon er vi meget opmærksomme på nødvendigheden af tilgang af unge medarbejdere, men vi glæder os også over vores mange 25-årsjubilarer. At mange bliver hos os et helt arbejdsliv, er en vigtig del af den helt specielle ånd, der er over Trigon.

Vi har en historie

- Vi har været med i mange år og vil også være med i mange år fremover

I Trigon har vi en historie. Ja, faktisk har vi rigtig mange. Nemlig alle de muntre og godmodige historier, vi fortæller om os selv og hinanden rundt om på byggepladserne. Historierne er altid ledsaget af et godt grin, og de bliver kun bedre, jo flere gange de bliver fortalt. Den slags historier er en vigtig del af en virksomheds kultur.

En anden historie
Vi har også en anden historie i Trigon. En historie der går over 60 år tilbage i tiden.

I 1945 dannede tre håndværksmestre – en murer, en tømrer og en elektriker – et fælles firma. Fordi de var tre, gav de firmaet navnet Trigon, der er græsk for trekant. Efter et par år overtog bygningsingeniør Bent Bøgh firmaet og omdannede det til et aktieselskab. Og siden har Trigon udført et utal af bygge- og anlægsopgaver i det nordlige Danmark.

Den store erfaring giver tryghed for vores kunder. Vi har været med i mange år og vil også være med i mange år fremover.

Krudttårnet
Et af Trigons mest opsigtsvækkende projekter var flytningen af Krudttårnet i Frederikshavn i 1974 og 1975. Den markante hvide bygning var efterhånden klemt inde mellem andre bygninger på en havn i hastig vækst. Byrådet besluttede derfor at flytte den 300 år gamle bygning de omkring 270 meter til dens nuværende placering. Krudttårnet blev flyttet i ét stykke. Centimer for centimeter. Flytningen tog 13 måneder og blev gennemført uden skader på bygningen. En opvisning i solidt entreprenørarbejde.

Arena Nord
Sportsarenaen og kulturhuset Arena Nord i Frederikshavn er det største bygge- og anlægsprojekt, som Trigon har haft totalentreprisen på. Vi stod for både selve byggeriet og anlægsarbejdet omkring arenaen. Med Arena Nord viste vi, at Trigon magter de største opgaver, og at alt kan lade sig gøre.

Veje og bygninger
Hovedvejen mellem Frederikshavn og Brønderslev er et af de meget markante spor, Trigon har sat på den nordligste del af landet. Vejen blev lavet i 1950erne som et beskæftigelsesprojekt i en tid med mange arbejdsløse.

Også udvidelsen af det gamle Colosseum i Frederikshavn midtby med en ny tagkonstruktion var en spændende faglig udfordring. Seks enorme stålspær blev om natten transporteret fra Aalborg til Frederikshavn og efterfølgende hejst op på bygningen.

Dynen
Et af de mere kuriøse projekter var flytningen af Dynen, en 270 tons tung kæmpesten, der lå på havbunden ud for Frederikshavn. En gammel tyskerbunker på stranden blev i første omgang brugt til at holde kablet med. Dog med det overraskende resultat, at bunkeren revnede i to dele, mens Dynen ikke flyttede sig nævneværdigt. Det lykkes dog at bjærge stenen og få den placeret foran Frederikshavn Banegård, hvor den ligger i dag.

Fonden

- At overskuddet i Trigon går til velgørende formål, giver virksomheden en særlig ånd.

Trigon er ejet af en almennyttig fond – Civilingeniør Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond. Det betyder, at vi er forpligtet til at aflevere vores arv i en god gænge. Det er vores ansvar at give en veldrevet virksomhed videre til de kommende generationer.

At vi er fondsejet betyder desuden, at der ikke er aktionærer, der skal tjene penge på vores virksomhed. Virksomhedens overskud bliver overført til fonden, der har en række velgørende formål:

  • Bevare Trigon
  • Yde hjælp til tidligere og nuværende ansatte
  • Støtte forskning i kræft og sclerose
  • Støtte tekniske uddannelser i Nordjylland

At overskuddet i Trigon går til velgørende formål, giver virksomheden en særlig ånd. Vi arbejder så at sige for vores egen arbejdsplads.

Når ingen aktionærer skal tjene på en virksomhed, giver det frihed til at satse lidt en gang imellem. Det var blandt andet dét, der gjorde, at vi havde mulighed for at byde ind på et så stort projekt som Arena Nord.

Fremtiden

- I 2020 er Trigon stadig den bedste samarbejdspartner inden for bygge og anlæg i det nordlige Danmark.

Trigon er klar til fremtidens udfordringer. Et nyt domicil med en meget synlig facade på Vendsysselvej bliver den moderne og velfungerende base for virksomheden fremover. Samtidig bliver byggeriet et levende udstillingsvindue i teknologiske løsninger, der fungerer i praksis. En arbejdsplads og et samlingssted for kollegaer, kunder og andre interesserede.

Frederikshavn Jordhotel på Vendsysselvej er et af vores seneste initiativer. Her kan virksomheder oplagre lettere forurenet og ikke forurenet jord, til de har fundet en passende måde at genanvende jorden på.

Nye opgaver
Vi ser et hastigt voksende marked i lavenergibyggeri og energirenovering af eksisterende virksomheder og boliger. Det er ikke Trigon, der leverer de nye opfindelser, men det er os, der strikker dem sammen til praktiske løsninger. Vi har den knowhow, der skal til, for at få det hele til at fungere sammen, og vores mangeårige erfaring med klima- og energirigtigt byggeri, gør os til det naturlige valg for kunden.

Vi lægger vægt på, at vi til enhver tid kan rådgive vores kunder i de sidste nye energirigtige løsninger. Derfor sørger vi for at efteruddanne vores medarbejdere, så de altid er på forkant med udviklingen. Vi er foran vores konkurrenter, også når det gælder rådgivning.

Om 10 år
I 2020 er Trigon stadig den bedste samarbejdspartner inden for bygge og anlæg i det nordlige Danmark. Vi leverer fortsat kvalitet til konkurrencedygtige priser, og vi har også om 10 år kompetencerne til at gå i gang med de største og teknologisk set mest udfordrende bygge- og anlægsprojekter.