Rebslagervej Sæby
Rebslagervej Sæby
Rebslagervej Sæby

Rebslagervej Sæby

Udskiftning af kloakken for at separere spildevand og regnvand i ca. 550 meter nye kloakledninger.

Vejbane er reetableret og asfalteret, samt der er kommet nye kantsten og nye fortov.

Årstal: 
2013
Type: 
Anlæg